CONCURS DE RECRUTARE ÎN CADRUL DIRECȚIEI MUNICIPALE CREȘE
CONCURS DE RECRUTARE ÎN CADRUL DIRECȚIEI MUNICIPALE CREȘE
Direcția Municipală Creșe Satu Mare organizează concurs de recrutare, în data de 23.03.2022, ora 10:00, proba scrisă la sediul instituției, Satu Mare, str.Ilisești nr.4, interviul în data de 29.03.2022, ora 10:00, în vederea ocupării, pe perioada nedeterminată a următoarei functii contractuale vacante:

 

  • 1 post consilier juridic, grad profesional I, Compartiment Resurse Umane-Juridic;
  • 1 post inspector specialitate, grad profesional I, Compartiment Resurse Umane-Juridic;
  • 2 posturi inspector specialitate,grad profesional II , Birou Buget-Contabilitate, Administrativ și Achiziții Pubice;
  • 1 post muncitor calificat ( bucatar ), grad profesional I, Serviciu Coordonare Metodologică și Asistență de Specialitate Creșe;
  • 1 post îngrijitoare, Serviciu Coordonare Metodologica și Asistență de Specialitate Creșe.

Detalii, în documentul atașat. 

Documente