CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE CONSILIER SUPERIOR BIROUL SALUBRIZARE PROTECTIA MEDIULUI ZONE VERZI
CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA DE EXECUTIE CONSILIER SUPERIOR BIROUL SALUBRIZARE PROTECTIA MEDIULUI ZONE VERZI
Primăria municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacante : • Consilier, clasa I, grad profesional superior– în cadrul Biroului Salubrizare Protecția Mediului Zone Verzi
Documente