CONCURS RECRUTARE OCUPARE FUNCȚIi PUBLICE DE EXECUȚIE DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE
CONCURS RECRUTARE OCUPARE FUNCȚIi PUBLICE DE EXECUȚIE DIRECȚIA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE
Primăria Municipiului Satu Mare având în vedere prevederile art. 467 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare iniţiază procedura de organizare a concursului de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției de Impozite și Taxe Locale.
Documente