×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - PARCELARE ZONĂ DE LOCUIT, INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE ZONA STR. DARA-DIANA, NR. CADASTRALE 182162, 166552
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. BASARABIA NR. 22/B
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ȘI DESFIINȚARE CLĂDIRE EXISTENTĂ SATU MARE BLD. CLOȘCA NR.22, NR. TOPOGRAFIC 4062/140B
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT, VILĂ P+1E CU 4 APARTAMENTE SATU MARE STR. OLTULUI NR.6
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ S+P+1 SATU MARE STR. PĂULEȘTI, NR. CADASTRAL 157140
PLAN URBANISTIC ZONA - STUDIU DE OPORTUNITATE AMENAJARE TERASĂ DEMONTABILĂ SATU MARE PIAȚA LIBERTĂȚII NR.5
PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE HALĂ DE PRODUCȚIE ȘI BIROURI S+P+2E SATU MARE STR. AUREL VLAICU NR. CADASTRAL 171207
PLAN URBANISTIC ZONAL – ANSAMBLU DE LOCUINȚE UNIFAMILIALE LOTIZARE SATU MARE STR. PASKANDI GEZA NR CADASTRAL 168158
PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONĂ INDUSTRIALĂ ȘI DE DEPOZITARE CU INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN SATU MARE EXTRAVILAN NR CADASTRAL 166932
PLAN URBANISTIC ZONAL – LOTIZARE TEREN PENTRU ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. CIREȘILOR NR.25, NR. CADASTRAL 182569