×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. VICTORIEI NR.85/B
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA PARCELĂRII PENTRU LOCUINȚE MICI SATU MARE STR.KAROLY GASPAR NR. CADASTRAL 168100
PLAN URBANISTIC ZONAL - BIROU COMISIONAR VAMAL SATU MARE ZONA STR. BOTIZULUI NR. CADASTRAL 184403
PLAN URBANISTIC ZONAL - CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL LAVANDEI NR.18
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE DRUMUL GUTUIULUI NR. CADASTRAL 160138
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ INDUSTRIALĂ SATU MARE B-DUL TRAIAN NR.23-29, NR. CADASTRAL 180887
PLAN URBANISTIC ZONAL - LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE  STR. GORUNULUI NR CADASTRALE 181170, 160679
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE AGREMENT PRIVAT SATU MARE DRUMUL CURCUBEULUI NR. CADASTRAL 166265
PLAN URBANISTIC ZONAL - SATU MARE DRUMUL CURCUBEULUI, NR. CADASTRAL 182644, 182645
PLAN URBANISTIC ZONAL - SATU MARE DRUMUL CURCUBEULUI NR. CADASTRAL 166561