×
Dezbateri publice – urbanism
 PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE ANEXĂ LA SPAȚIU COMERCIAL SATU MARE P-ȚA ROMANĂ NR.CADASTRAL 183751
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT- LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE STR. POLIGONULUI NR. 10-12
PLAN URBANISTIC ZONAL - STAȚIE DE CARBURANȚI, NR. CADASTRAL 152161, AMENAJARE BANDĂ DE ACCES STAȚIE DE CARBURANȚI, NR. CADASTRAL 163698, NR. CADASTRAL 154431 SATU MARE EXTRAVILAN ( ZONA STR. CAREIULUI)
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ȘI ETAJARE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. BASARABIA NR. 22/B
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT SATU MARE STR. CIREȘILOR NR. CADASTRAL 183133, 183134, 183135  
PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE HALĂ SERVICII SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR. CADASTRAL 156889
PLAN URBANISTIC ZONAL - DEMOLARE CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, CONSTRUIRE SUPERMARKET LIDL, AMENAJĂRI ACCESE ȘI LOCURI DE PARCARE ÎN INCINTĂ, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE ȘI TOTEM, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE LA UTILITĂȚI, ÎMPREJMUIRE SATU MARE, STR. RODNEI NR. 54-56
PLAN URBANISTIC ZONAL -  LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE  CALEA ODOREULUI NR. CADASTRAL 164614
PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE CASĂ DE VACANȚĂ SATU MARE  DRUMUL PETALELOR NR. 34
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILIALĂ P+1 SATU MARE  STR. BARTOK BÉLA NR. 25/A