×
Dezbateri publice – urbanism
PLAN URBANISTIC ZONAL - ANSAMBLU REZIDENȚIAL SATU MARE STR. CERBULUI, NR. CADASTRAL 155986, 157042, 184038, 156035, 184040, 183874, 183876, 156033, 155919, 171441, 184055
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 152094
 PLAN URBANISTIC ZONAL - DEMOLARE CASĂ DE LOCUIT P ȘI CONSTRUIRE CASĂ DE LOCUIT P SATU MARE STR. DRĂGANILOR NR.34
PLAN URBANISTIC ZONAL   - EXTINDERE CASĂ DE LOCUIT S+P ȘI CONSTRUIRE GARAJ SATU MARE STR. PETRU MAIOR NR. 29
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE CASA DE LOCUIT D+P+1 SATU MARE STR. CIREȘILOR NR. CADASTRAL 182969
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1 SATU MARE STR. DUNĂRII NR.32
PLAN URBANISTIC ZONAL - CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE AUTO CU AUTOSERVIRE SATU MARE BLD. LUCIAN BLAGA NR. CAD 182167
PLAN URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE EXTRAVILAN NR. CADASTRAL 152094
PLAN URBANISTIC ZONAL - IMOBIL DE LOCUIT SATU MARE STR. CARDINAL IULIU HOSSU NR.42
PLANULUI URBANISTIC ZONAL - ZONĂ DE LOCUIT CU LOCUINȚE INDIVIDUALE SATU MARE,  STR. BALTA BLONDĂ, NR. CADASTRAL 163863, 182908, 182909