DISPOZIŢIA nr. 423/17.06.2021 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în ședință ordinară, pe data de 24.06.2021, ora 14:00
Se aduce la cunoștință publică convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local al municipiului Satu Mare, care va avea loc pe data de 24.06.2021, ora 14:00, în sala mare de ședințe a Consiliului Județean Satu Mare, P-ța 25 Octombrie nr.1, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI, cuprins în anexa la Dispoziția Primarului municipiului Satu Mare nr. 423/17.06.2021
Documente