×
Agricol - fond funciar
Formulare și acte necesare

Pentru depunerea online a formularelor, vă rugam accesați următorul link.

1. Cerere adeverinta APIA - persoane fizice

Anexe:

-  BI/CI

-  Declarației de suprafață pentru anul _______ eliberată de APIA

2. Cerere adeverinta APIA - persoane juridice

Anexe:

-  BI/CI

-  Declarației de suprafață pentru anul _______ eliberată de APIA

3. Cerere adeverinta de revendicare

Anexe:

-  extras C.F., nu mai vechi de 30 de zile calendaristice

-  B.I. sau C.I.

-  contract de închiriere (unde este cazul)

- Alte acte doveditoare

4. Cerere atestat de producator

Anexe:

- C.I./B.I.

- Aviz consultativ

5. Cerere carnet de comercializare

Anexe:

- C.I./B.I.

6.  Cerere registru agricol

Anexe:

-  C.I./B.I.

7. Cerere revendicare legile fondului funciar

Anexe:

- C.I./B.I.

- Extras CF, nu mai vechi de 30 de zile calendaristice

- Alte acte doveditoare

8. Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului - persoane fizice

Fara anexe

9. Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului - persoane juridice

Fara anexe

10. Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare - persoane fizice

Anexe:

BI/CI al/a preemptorului persoană fizică sau pașaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

- documentele în original justificative care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz, pentru a fi certificate conformității cu originalul de către un funcționar competent:

- acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării ;

- contract de arendă ;

- acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării       

- altele

11. Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare - persoane juridice

Anexe:

BI/CI al/a preemptorului persoană fizică sau o copie a pașaportului pentru preemptorul persoană fizică cu domiciliul în străinătate;

- documentele în original justificative care atestă calitatea de preemptor și încadrarea în una dintre categoriile stabilite de lege, respectiv coproprietar, arendaș sau proprietar vecin, după caz, pentru a fi certificate conformității cu originalul de către un funcționar competent:

- acte de coproprietate pe terenul agricol supus vânzării ;

- contract de arendă ;

- acte de proprietate ale imobilelor care au hotar comun cu terenul supus vânzării       

- altele

12. Declaratie registrul agricol - persoane fizice

13. Declaratie registru agricol – persoane juridice

14. Instiintare seceta

15. Oferta vanzare teren - persoana fizica

16. Oferta vanzare teren - persoana juridica

17. Cerere comisiei municipale pentru reconstituirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor

18. Cerere pentru potential cumparator-PF

19. Cerere pentru potential cumparator-PJ

Documente