×
Agricol - fond funciar
Registru Agricol

Registrul agricol constituie documentul oficial de evidență primară unitară în care se înscriu date privind:
- capul gospodăriei și membrii acesteia;
- societăți / asociații sau persoane juridice care au teren în proprietate sau folosință;
- terenurile aflate în proprietate sau folosință; pădurile;
- modul de utilizare al suprafețelor agricole; suprafețe necultivate, ogoare; suprafețe cultivate în sere sau solarii;
- grădini familiale;
- pomi răzleți, plantații pomicole și viticole; suprafețe irigate;
- animale (existente la începutul semestrului) și evoluția efectivului de animale în cursul anului;
- utilaje-instalații pentru agricultură și silvicultură;
Pentru a vă informa cu privire la obligațiile care vă revin în vederea înregistrării în Registrul Agricol, vă rugăm să accesaţi documentul ataşat.

Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Campania de depunere a cererilor de plată în anul 2024, pentru subvenția agricolă, se desfășoară în perioada 04.04.2024 - 07.06.2024 fără posibilitatea de depunere cu penalizare.
Municipiul Satu Mare aduce la cunoștință publică faptul că, prin H.C.L. nr. 45/27.02.2020, s-a aprobat închirierea, prin atribuire directă, a unor suprafețe de pajiști din domeniul privat al municipiului Satu Mare, crescătorilor de animale de pe raza UAT Satu Mare, după cum urmează:
Stimați sătmăreni, Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Satu Mare desfășoară în perioada octombrie-decembrie campania de vaccinare antirabică. Instituția face apel la toți proprietarii de câini și pisici să își vaccineze antirabic animalele de companie și le reamintește că au obligația de a înregistra animalele prin microcipare.