×
Agricol - fond funciar
Măsuri de prevenire, combatere şi distrugere a AMBROZIEI
Documente
INFORMĂRI / ȘTIRI
Potrivit legii, proprietarii de terenuri au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii până cel târziu în 30 iunie, în vederea diminuării riscurilor pentru sănătatea populației.