HOTĂRÂREA NR. 135/27.04.2023
pentru modificarea și completarea H.C.L. Satu Mare nr. 132/2022 privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în municipiul Satu Mare, în anul 2023
Documente