HOTĂRÂREA NR. 136/27.04.2023
privind valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora precum și amenzile aplicabile în Municipiul Satu Mare, în anul 2024
Documente