HOTĂRÂREA nr. 137/31.05.2018
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: „PASARELĂ PIETONALĂ SI VELO PESTE RÂUL SOMEȘ IN MUNICIPIUL SATU MARE, jud. SATU MARE”
Documente