HOTĂRÂREA nr. 148/31.05.2018
privind aprobarea vânzării prin negociere directă a imobilului - teren, proprietatea privată a municipiului Satu Mare, situat în Satu Mare str. Pandurilor nr. 7
Documente