HOTĂRÂREA nr. 189/26.09.2019
privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Kerekes Rodica
Documente