HOTĂRÂREA nr. 194/26.09.2019
privind stabilirea normativelor de cheltuieli și a măsurilor necesare în vederea desfășurării normale și eficiente a acțiunilor de protocol în țară a Unităţii Administrativ – Teritoriale Municipiul Satu Mare
Documente