HOTĂRÂREA nr. 198/26.09.2019
privind aprobarea documentaţiei P.U.D. - Construire imobil de locuit P+2- locuinţe colective în municipiul Satu Mare, B-dul Unirii nr. 17
Documente