HOTĂRÂREA NR. 291/01.09.2022
pentru modificarea HCL nr. 112/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Mircea cel Bătrân nr. 21, bloc C27”
Documente