Hotărârea nr. 3/12.01.2024
Hotărârea nr. 3/12.01.2024
Consiliul de Administrație, întrunit în ședința ordinară din data de 12.01.2024, în baza Convocatorului nr.55/08.01.2024.

Având în vedere prevederile:


-    Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;
-    Ordinul nr.6.223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
-    Ordinul nr.4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

1.    Aprobarea Planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.
2.    Diverse.

 

Prezenta hotarâre s-a adoptat cu un număr de 8 voturi ale membrilor dintr-un total de 8 membri prezenți ai Consiliului de Administrație.

 


  Președinte Consiliu de Administrație                                                                                                                                            Întocmit
                    Director,                                                                                                                                                                          Secretar,
                   Mekker Erika                                                                                                                                                          Ianc Anita Melisza

 

Documente