Hotărârea nr. 2/19.12.2023
Hotărârea nr. 2/19.12.2023
Consiliul de Administrație întrunit în ședința ordinară din data de 19.12.2023 În baza: - Convocatorului nr.4714/06.11.2023.

Având în vedere prevederile din:


-    Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023;
-    Ordinul nr.6.223/2023 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar.
-    Ordinul nr.4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1 Se aprobă Comisia de elaborare/revizuire a Regulamentului Intern.


Art.2 Se aprobă Comisia de elaborare/revizuire a Regulamentului de Organizare și Funcționare a unității de învățământ Creșa Satu Mare.

  
Art.3 Se aprobă Codul de etică.


Art.4 Se aprobă programul de lucru în perioada 27-29.12.2023 și 3-5. 01.2024 (conform anexei 1).


Art.5 Se aprobă decontarea cheltuielilor aferente navetei personalului didactic.


Art.6 Se aprobă fișele postului pentru personalul nedidactic.


Art.7 Se aprobă lista de investiţii pentru anul 2024.


Art.8 Se aprobă Proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025 (conform anexei 2).

 

Prezenta hotarâre s-a adoptat cu un număr de 8 voturi ale membrilor dintr-un total de 8 membri prezenți ai Consiliului de Administrație.


  Președinte Consiliu de Administrație                                                                                                                   Întocmit
  Director,                                                                                                                                                                Secretar,
  Mekker Erika                                                                                                                                                        Ianc Anita Melisza
 

Documente