HOTĂRÂREA NR. 343/26.10.2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Lacului nr. 12
Documente