HOTĂRÂREA NR. 344/26.10.2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Aurel Vlaicu nr. 4
Documente