HOTĂRÂREA NR. 345/23.12.2021
privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în Municipiul Satu Mare

Abrogă prevederile H.C.L. nr. 1/2016 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea şi funcţionarea unităţilor comerciale în Municipiul Satu Mare

Abrogă prevederile H.C.L. nr. 47/2004 privind autorizarea amplasării teraselor, frigiderelor şi altor elemente adiacente de comerţ în Municipiul Satu Mare

Modificată de HCL nr. 9/27.01.2022

Documente