HOTĂRÂREA NR. 345/26.10.2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Panait Cerna nr. 10
Documente