HOTĂRÂREA NR. 347/26.10.2023
privind însușirea documentațiilor tehnice de actualizare a datelor cadastrale pentru imobilele teren aferente unor străzi din municipiul Satu Mare
Documente