HOTĂRÂREA NR. 349/23.11.2023
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare pentru luna decembrie 2023
Documente