HOTĂRÂREA NR. 350/23.11.2023
privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen scurt de 10.000.000 lei pentru Proiectul ”Creșterea eficienței energetice pentru serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare ale APASERV SATU MARE prin utilizarea sursei de energie regenerabilă” finanțat prin Programul SMEs Growth Programme, Energy Programme în Romania - Innovation Norway
Documente