HOTĂRÂREA NR. 351/23.11.2023
privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen lung de 41.600.000 lei pentru rata forfetară aferentă Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020 Cod SMIS 123241
Documente