HOTĂRÂREA NR. 352/23.11.2023
privind aprobarea contractării de către APASERV SATU MARE S.A. a unui credit pe termen scurt de 18.000.000 lei pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014 – 2020 Cod SMIS 123241 și pentru Proiectul „Instalare centrale electrice fotovoltaice și racordare la instalații electrice de utilizare pentru APASERV SATU MARE, Etapa 1”, cod MySMIS 158455
Documente