HOTĂRÂREA NR. 357/23.11.2023
Privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al instituţiilor publice, finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local Satu Mare, pe anul 2023
Documente