HOTĂRÂREA NR. 359/23.11.2023
privind îndreptarea erorii materiale strecurate în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Satu Mare nr. 11/26.01.2023
Documente