HOTĂRÂREA NR. 360/23.11.2023
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu Satu Mare
Documente