HOTĂRÂREA NR. 361/23.11.2023
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului la instituția de spectacole Teatrul de Nord Satu Mare
Documente