HOTĂRÂREA NR. 367/23.11.2023
privind aprobarea reintroducerii în extravilan a terenului cu nr. cad. 161094 în suprafață totală de 342.741 mp.
Documente