HOTĂRÂREA NR. 369/23.11.2023
pentru aprobarea tarifelor din Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare în municipiul Satu Mare prin concesiune de servicii nr. 145 – 25196 din 19.04.2023, ca urmare a modificărilor legislative impuse de Ordonanța de urgență 133/2022 cu modificările şi completările ulterioare
Documente