HOTĂRÂREA NR. 371/23.11.2023
privind etapizarea proiectului „Modernizarea şi extinderea traseului pietonal şi velo Centrul Vechi din municipiul Satu Mare” finanţat în cadrul POR 2014-2020
Documente