HOTĂRÂREA NR. 383/23.11.2023
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat cu privire la imobilul situat în Municipiul Satu Mare str. Inăului nr. 30
Documente