HOTĂRÂREA NR. 384/23.11.2023
privind emiterea acordului solicitat prin certificatul de urbanism nr. 444/30.06.2023
Documente