HOTĂRÂREA NR. 387/23.11.2023
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Municipiul Satu Mare, str. Wolfenbüttel nr. 42
Documente