HOTĂRÂREA NR. 403/27.10.2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 333/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică a blocului de locuinţe situat pe Str. Belşugului UB14”
Documente