HOTĂRÂREA NR. 408/27.10.2022
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Satu Mare nr. 113/07.04.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Reabilitarea termică la blocurile de locuințe situate în Piața Soarelui UU4, UU6, UU8, UU10”
Documente