HOTĂRÂREA NR. 412/27.10.2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Construire casă de locuit P, acceptarea ofertei de donaţie în municipiul Satu Mare, str. Căprioarei, nr. cad. 178460
Documente