HOTĂRÂREA NR. 414/27.10.2022
privind aprobarea documentației P.U.Z. – Zonă de servicii cu introducere teren în intravilan Amplasament: Satu Mare, extravilan, nr. cad. 166985
Documente