HOTĂRÂREA NR. 420/27.10.2022
privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți la închirierea locuinţelor sociale şi de necesitate din Municipiul Satu Mare

Anexa la HCL nr. 420 se află sub incidența prevederilor Regulamentului (UE) european de protecție a datelor cu caracter personal  nr. 679/27.04.2016. Persoanele interesate o pot consulta la sediul instituției.

Documente