HOTĂRÂREA NR. 447/24.11.2022
privind însușirea şi aprobarea documentației cadastrale de alipire a unor terenuri situate în Satu Mare, B-dul Lalelei
Documente