HOTĂRÂREA NR. 448/24.11.2022
privind vânzarea către Lăpuște Cosmin Răzvan a locuinței situată în Municipiul Satu Mare, B-dul. Cloşca nr. 72-74, bl. B, ap.41
Documente