HOTĂRÂREA NR. 451/24.11.2022
privind aprobarea vânzării unui imobil - teren situat în Satu Mare, str. Nicolae Bălcescu nr. 19
Documente