HOTĂRÂREA NR. 452/24.11.2022
privind aprobarea vânzării imobilului - teren situat în Satu Mare str. Zutphen nr. 4
Documente