HOTĂRÂREA NR. 461/22.12.2022
privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza Municipiului Satu Mare
Documente